Blog

Mikä on blogien tulevaisuus?

Internetin varaan rakentuvista aloista voidaan varmuudella todeta ainoastaan yksi asia; ne muuttuvat jatkuvasti. Internet on tuonut satoja erilaisia innovaatioita ja monet niistä ovat menestyneitä, kun taas toiset ovat viimeistään alkuinnostuksen jälkeen jääneet uudempien keksintöjen varjoon.

Blogit olivat yksi sosiaalisen median varhaisimmista muodoista, mutta nekin ovat muuttaneet muotoaan melkoisesti alkuajoistaan. Yksi internetissä säilymisen takeena näyttääkin olevan mukautuvuus ja kyky pysyä kiinni viimeisimmissä trendeissä ja siinä, miten ala kehittyy.

Blogien on oltava lukijoiden samaistuttavissa

Tärkeintä blogeissa onkin nykyään se, että niitä lukee mielellään ja lukijat saavat niistä jotakin sisältöä. Oma kohderyhmä on tärkeää löytää ja siitä on osattava myös pitää kiinni. Bloggarin on osattava tuoda modernia sisältöä pitääkseen lukijansa kiinnostuneita.

Blogit ovat muuttuneet myös visuaalisemmaksi ja ne saattavat sisältää runsaasti videoita ja kuvia, joita lukijat voivat käyttää inspiraationaan. Esimerkiksi juhlia käsittelevä blogi voi sisältää runsaasti kuvia ja videoita juhlien järjestämisestä. Loistavat valotikut drinkeissä, kauniisti leikatut hedelmäasetelmat ja hienot koristeet tuovat lukijalle hyviä ideoita sekä suunnitteluun että toteutukseen. Mikä tahansa blogin aiheena onkin, kirjoittajan on osattava koukuttaa lukijansa oikealla tavalla.

Miten blogit kehittyvät?

Kun vlogeja eli videoblogeja ja tubettajia alkoi ilmestyä sosiaaliseen mediaan, moni ajatteli, ettei perinteisiä blogeja enää lueta. Blogit eivät kuitenkaan ole kadonneet ja monet jopa suosivat edelleen perinteisiä tekstiblogeja vlogien sijasta. Toisaalta monet perinteisistä bloggaajista ovat ottaneet videot osaksi bloginsa sisältöä ja kyseessä on enemmänkin hybridibloggaus, joka sisältää sekä tekstiä että erilaisia videoita. Toisaalta bloggarien on myös huomioitava blogien sopivuus kaikkiin käyttöalustoihin ja niiden on sisällön lisäksi oltava mahdollisimman käyttäjäystävällisiä.

Tulevaisuudessa internetin sisältöä on tarjolla niin paljon, että bloggaajien on osattava kohdistaa sisältönsä entistä tarkemmin juuri tietyille kohderyhmille. Sisällön on oltava toisaalta riittävän tiivistä ja sellaista, että kaikki jaksavat seurata sitä, mutta toisaalta tarjottava riittävästi kohdistettua informaatiota. Kilpailu sosiaalisen median sisällä ja erityisesti bloggaajien kesken tulee kiristymään entisestään ja tulevaisuus tulee olemaan mielenkiintoinen myös blogien seuraajien kannalta.

appdev